Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 8 lipca 2014

KGHM KGH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,00 zł na akcję.
PKNORLEN PKN GPW Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
AMICA AMC GPW Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
APSENERGY APE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
BERLING BRG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
BSCDRUK BSC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.263.803 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 399.995 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
DEVORAN DEV NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EKIPA EEE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ERGIS EGS GPW Początek notowań spółki ERGIS (EEF) pod nazwą ERGIS (EGS), w związku ze zmianą firmy.
EUIMPLANT EUI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia starty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FOOTHILLS FTL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GINOROSSI GRI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości.
INPRO INP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
KRKA KRK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 euro na akcję.
MEGARON MEG GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
MENNICA MNC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
MERCATOR MRC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
PLAZACNTR PLZ GPW ZWZA
PRYMUS PRS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
S4E S4E NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
SEKA SEA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
STARHEDGE SHG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TORPOL TOR GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
Alcoa AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.