Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 września 2018

SANPL SPL GPW Początek notowań spółki BZWBK (BZW) pod nazwą SANPL (SPL), w związku ze zmianą firmy.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATM ATM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
B2BPARTNER B2B NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ESOTIQ EAH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
I2DEV I2D GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członków RN.
LOYD LYD NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
M4B M4B NC Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
NEWAG NWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NOWAGALA CNG GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
RAWLPLUG RWL GPW NWZA ws. połączenia Rawlplug Spółki akcyjnej z Koelner – Tworzywa Sztuczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych.
REGNON REG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zatwierdzenia sprawozdania RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
TXM TXM GPW NWZA ws. zatwierdzenia zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec banków oraz ustanowienie zabezpieczeń w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki.
VANTAGE VTG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.