Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 lipca 2011

ABSINVEST AIN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
ADMIRAL ADM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATM ATM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
DELKO DEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
DRUKPAK DRU NC Wypłata dywidendy 1,19 zł na akcję.
EKIOSK EKS NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii I.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
INPRO INP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
PBOANIOLA PBO GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. umorzenia nabytych akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia nabytych własnych, zmian statutu.
ROBYG ROB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
TALEX TLX GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ULMA ULM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,58 zł na akcję.
VCP VCP NC Debiut spółki na NC.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.