Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 14 kwietnia 2016

ATM ATM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
FERRO FRO GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez PALMYRA Sp. z o.o. z 10,50 zł na 11,30 zł.
I2DEV I2D GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych.
IMCOMPANY IMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MAKORA MRA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MASTERPHA MPH GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu.
MOL MOL GPW ZWZA
PGSSOFT PSW GPW NWZA ws. dokonania zmian w statucie, dokonania zmian w Regulaminie RN, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I oraz J do obrotu na GPW, zmiany Programu Motywacyjnego VI, ustalenia wynagrodzenia członków RN, ustalenia liczby członków RN w nowej kadencji, wyboru RN nowej kadencji.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
STALEXP STX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
STANDREW STD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
TRAVELPL TVL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
UNICREDIT UCG GPW WZA
XTB XTB GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Unilever UNA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.