Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 grudnia 2017

ATM ATM GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NANOGROUP NNG GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.380.000 akcji serii A, 2.090.020 akcji serii B, 1.050.000 akcji serii C, 4.570.000 akcji serii D, 880.000 akcji serii F.
NEURONE NRS NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 499.999 akcji serii C, 102.439 akcji serii E.
NEXTBIKE NXB NC NWZA ws. sporządzania przez spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu.
POLTRONIC PTN NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
PROACTA PAC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.