Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 lipca 2020

KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.700 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
AGROMEP AGP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.
ATM ATM GPW Dzień wykupu akcji spółki przez AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 12 zł za akcję.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu.
KBDOM KBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LSISOFT LSI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MALKOWSKI MMA NC Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
MIRBUD MRB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
QUART QRT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.