Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 14 grudnia 2015

ATM ATM GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
BINARY BHX NC NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC, odwołania członków RN, powołania członków RN, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
CTE CTE NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D od inwestorów.
ENTER ENT GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KOMPUTRON KOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,54 zł na akcję.
METROPOLIS MRS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MILESTONE MMD NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania członka RN, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany statutu oraz kontynuacji działalności spółki.
TOPMEDICA TPM GPW Początek notowań spółki PTI (PTI) pod nazwą TOPMEDICA (TPM), w związku ze zmianą firmy.