Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 sierpnia 2020

ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ARTGAMES ARG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ATENDE ATD GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATM ATM GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
BIZTECH BTK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ECNOLOGY ECN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EKOPARK EPR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MOONLIT MLT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NEURONE NRS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ONE2TRIBE O2T NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
PIXELCROW PIX NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.
PLAY PLY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz scalenia akcji.
UNIFIED UFC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WADEX WAX GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
YOSHI YOS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.