Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 1 lutego 2017

APLITT API GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ATM ATM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
ATONHT ATO NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
HETAN HTN NC Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
MAKORA MRA NC NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
PGSSOFT PSW GPW NWZA ws. wyboru członka RN.
SANTANDER SAN GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,055 euro na akcję.
TXM TXM GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WILBO WLB GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
Altria Group MO.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MetLife MET.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.