Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 grudnia 2017

AILLERON ALL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład sWIG80.
ALTUS ALI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BERLING BRG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmian w statucie, zmian w w składzie RN oraz zmiany treści uchwał nr 16 i nr 18 podjętych przez NWZ w dniu 7.03.2017 r.
BPC BPC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany siedziby oraz zmiany statutu.
CCS CCS NC NWZA ws. powołania członka RN.
CYBERFLKS CBF GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 5.500.000 akcji serii B, 180.000 akcji serii C, 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ENAP ENP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.030 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
HOLLYWOOD HLD GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 12.700.000 akcji serii C, 800.000 akcji serii D, 2.414.295 akcji serii E 1.700.000 akcji serii F, 395.000 akcji serii G, 3.485.705 akcji serii H, 1.164.241 akcji serii I, 10.000.000 akcji serii J. Wykluczenie z obrotu na NC.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2017 w wysokości 0,02 zł na akcję.
PBG PBG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
PLAY PLY GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład WIG30.
SYNTHOS SNS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG30 i mWIG40.
TEXT TXT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład mWIG40.
VIDIS VDS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.
WODKAN WOD NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 r. oraz zmian w składzie RN.