Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 września 2017

PZU PZU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HERKULES HRS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
HYPERION HYP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IMPERIO IMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INDATA IDT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
INPRO INP GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 20/2017 ZWZ z 30 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwał nr 21/2017, 22/2017 i 23/2017 ZWZ z 30 czerwca 2017 r.
MOBINI MOB NC NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
MOL MOL GPW Split akcji w stosunku 1:8.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim, połączenia ze spółką zależną Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zmian w statucie, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
PROTEKTOR PRT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
QUERCUS QRS GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. odpowiedzialności zarządu za szkody wyrządzone w spółce oraz zmian w składzie RN.
UNIMOT UNT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VENTUREIN VTI GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
WISTIL WST GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.