INDYKPOL

Data Spółka Wydarzenie
11 czerwca 2020 INDYKPOL Wycofanie akcji z obrotu na GPW.
27 maja 2020 INDYKPOL NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, określenia sposobu finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowach z członkami zarządu.
28 lutego 2020 INDYKPOL NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5 i 6 NWZ z 25 września 2019, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji spółki i zmiany statutu.
16 stycznia 2020 INDYKPOL NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18 grudnia 2019 INDYKPOL Dzień wykupu akcji spółki przez Rolmex po cenie 65 zł za akcję.
13 grudnia 2019 INDYKPOL Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
29 listopada 2019 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 września 2019 INDYKPOL NWZA ws. powołania członka RN, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
30 maja 2019 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
28 maja 2019 INDYKPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
26 kwietnia 2019 INDYKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 INDYKPOL NWZA ws. połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
28 września 2018 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
31 sierpnia 2018 INDYKPOL Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
16 sierpnia 2018 INDYKPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
14 sierpnia 2018 INDYKPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
30 maja 2018 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 maja 2018 INDYKPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
27 kwietnia 2018 INDYKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
1 lutego 2018 INDYKPOL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka.
29 listopada 2017 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 maja 2017 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 maja 2017 INDYKPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
28 kwietnia 2017 INDYKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 sierpnia 2016 INDYKPOL Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
16 sierpnia 2016 INDYKPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
12 sierpnia 2016 INDYKPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
7 czerwca 2016 INDYKPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
13 maja 2016 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 INDYKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
14 stycznia 2016 INDYKPOL NWZA ws. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
13 listopada 2015 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
28 sierpnia 2015 INDYKPOL Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
14 sierpnia 2015 INDYKPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
13 sierpnia 2015 INDYKPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
26 maja 2015 INDYKPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
15 maja 2015 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 INDYKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
29 sierpnia 2014 INDYKPOL Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
14 sierpnia 2014 INDYKPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
12 sierpnia 2014 INDYKPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
27 maja 2014 INDYKPOL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 INDYKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
21 maja 2013 INDYKPOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
15 maja 2013 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 INDYKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
31 sierpnia 2012 INDYKPOL Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
16 sierpnia 2012 INDYKPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
13 sierpnia 2012 INDYKPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
29 maja 2012 INDYKPOL WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
15 maja 2012 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 INDYKPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 sierpnia 2011 INDYKPOL Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
16 sierpnia 2011 INDYKPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
11 sierpnia 2011 INDYKPOL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
7 czerwca 2011 INDYKPOL WZA
16 maja 2011 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 INDYKPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
27 października 2010 INDYKPOL NWZA