REVITUM

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2019 REVITUM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 REVITUM Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 REVITUM Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 REVITUM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 REVITUM Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 REVITUM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 REVITUM Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 czerwca 2018 REVITUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
15 maja 2018 REVITUM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 marca 2018 REVITUM Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
26 marca 2018 REVITUM Publikacja raportu za 2017 rok.
16 lutego 2018 REVITUM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 REVITUM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 REVITUM Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
5 czerwca 2017 REVITUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
12 maja 2017 REVITUM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 REVITUM Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 REVITUM Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 REVITUM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 REVITUM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
26 lipca 2016 REVITUM Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
11 lipca 2016 REVITUM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
8 lipca 2016 REVITUM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
28 czerwca 2016 REVITUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
31 maja 2016 REVITUM Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 REVITUM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 REVITUM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 REVITUM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 REVITUM Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 czerwca 2015 REVITUM NWZA ws. powołania członków RN na nową wspólną kadencję, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
25 maja 2015 REVITUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
15 maja 2015 REVITUM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 REVITUM Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 REVITUM Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 REVITUM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 REVITUM Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 czerwca 2014 REVITUM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 REVITUM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 REVITUM Publikacja raportu za 2013 rok.
12 lutego 2014 REVITUM Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 REVITUM Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 REVITUM Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
20 czerwca 2013 REVITUM ZWZA ws. udzieenia absoutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
13 czerwca 2013 REVITUM Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
29 maja 2013 REVITUM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
27 maja 2013 REVITUM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
20 maja 2013 REVITUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
15 maja 2013 REVITUM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 REVITUM Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 REVITUM Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 września 2012 REVITUM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
5 września 2012 REVITUM Debiut spółki na NC.