Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 2 kwietnia 2012

APIS ASA NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii M.
APIS ASA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
BALTONA BAL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
FACHOWCY FAV NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KUPIEC KPC NC NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie RN oraz dematerializacji akcji i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku NewConnect.
MCLOGIC MCL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
MWTRADE MWT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MYCODERN MCD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NFIEMF EMF GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Eastbridge.
PHARMENA PHR GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
REGNON REG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L.
SNIEZKA SKA GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
STARKDEV STR NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SWIECIE MSC GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mondi International oraz Framondi na 72 zł.
SZAR SZR NC NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN oraz zmian statutu.