Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 lipca 2014

CNT CNT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
DEPEND DEP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
ELBUDOWA ELB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
GANT GNT GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru, powołania niezależnego audytu prawnego i finansowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OPTIGIS OPI NC Pierwszy dzień notowań na NC 164.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PHARMENA PHR GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
POLNA PLA GPW Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
SNTVERSE SVE GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
VOTUM VOT GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Broadcom BRCM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.