Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 listopada 2023

ASBIS ASB GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CAPITEA CAP GPW NWZA ws. powołania w skład RN.
CAVATINA CAV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CREOTECH CRI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
EDINVEST EDI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,21 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu RN.
HONEYPAY HPG NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
KOOL2PLAY K2P NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
MPLVERBUM VER NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
MURAPOL MUR GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PHARMENA PHR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
SEVENET SEV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.