Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 3 grudnia 2015

AALLIANCE AAS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
ABADONRE ABA GPW Dzień wykupu akcji spółki przez PREDICTO Sp. z o.o. oraz ESTATER Sp. z o.o. po cenie 1,67 zł za akcję.
ABPL ABE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
DANKS DNS NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ENTER ENT GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
FAM FAM GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do podjęcia uchwały o ustanowieniu programu emisji obligacji zwykłych.
HEMP HMP NC Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INFOSYS IFS NC Publikacja raportu za okres 01.07.2014 do 30.06.2015 (rok obrotowy 2014/2015).
KRVITAMIN KVT GPW Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu.
MASTERPHA MPH GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.