Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 kwietnia 2020

BOOMBIT BBT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CHERRY CHP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
EDINVEST EDI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
EFIXDM EFX NC NWZA ws. zmiany statutu, zmian w RN oraz przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na NC.
GAMEOPS GOP GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 250.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KERNEL KER GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NEXITY NXG GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki oraz przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.
POLNORD PND GPW NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
ZREMB ZRE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.