Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 6 września 2018

ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
CNT CNT GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
DROP DRP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENTER ENT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii A oraz 10.443.750 akcji serii B.
HYDROTOR HDR GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
IMCOMPANY IMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 euro na akcję.
IMMOBILE GKI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
INFOSCAN IST NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.