Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 5 kwietnia 2017

DINOPL DNP GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych i inwestorów transzy menedżerskiej.
AIRWAY AWM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALUMETAL AML GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ARTIFEX ART GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASSECOSLO ACS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,08 euro na akcję.
AZTEC AZC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za 2016 rok.
EXOUPOS GEU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
FARMACOL FCL GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW i zmiany statutu.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORGANIC ORG NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
UNIFIED UFC NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.000.000 akcji serii C oraz 1.333.333 akcji serii E.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.