Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 grudnia 2015

ABMSOLID ABM GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
BPC BPC NC NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmian w składzie RN, ustalenia tekstu jednolitego statutu oraz dalszego istnienia spółki.
ENTER ENT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
FACHOWCY FAV NC NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
LSTECHHOM LSH NC NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
MASTERPHA MPH GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu.
MERCATOR MRC GPW NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu.
MPLVERBUM VER NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 57.895 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SFD SFD NC Początek zapisów na akcje serii F.
STOPKLA STK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC, wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r.