Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 8 grudnia 2015

ABMSOLID ABM GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ENTER ENT GPW Przydział akcji.
GROCLIN GCN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 382.500 akcji serii A oraz 6.077.873 akcji serii F.
KRVITAMIN KVT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MASTERPHA MPH GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej.
MILESTONE MMD NC Rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.
MPLVERBUM VER NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
TERESA TER GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
WIRTUALNA WPL GPW NWZA ws. przyznania prawa głosu zastawnikom w związku z zamiarem zawarcia umów zastawu rejestrowego przez akcjonariuszy spółki oraz zmiany składu RN.