Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 grudnia 2015

ACE ACE GPW Zmiana ceny na 16,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,30 zł na akcję.
ASSETUS ASS NC Dzień pierwszego notowania na NC 780.586 akcji serii C oraz 1.218.301 akcji serii D.
IMCOMPANY IMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 roku.
KOMPUTRON KOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Zawieszenie oferty publicznej.
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
OEX OEX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.