Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 maja 2013

ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
APIS ASA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F oraz potwierdzenia zbywalności akcji serii N.
APLITT API GPW NWZA ws. powołania członka RN.
GETIN GTN GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GROCLIN GCN GPW NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
INDYKPOL IND GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
KSGAGRO KSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LETUS LET NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012r.
PTWP PTW NC Ostatni dzień notowań na NC 86.030 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za 2012 rok.
TOYA TOA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 188.786 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
VEDIA VED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WADEX WAX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
Vodafone VOD.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.