Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 sierpnia 2021

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
BIOPLANET BIP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
CDA CDA NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
CFG CFG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
DGNET DGN NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
LESS LES GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 23 września 2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i in.
NETIA NET GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. po cenie 7 zł za akcję.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
ROOFRENOV RRH NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2020.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.