Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 maja 2013

ASSECOPOL ACP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,41 zł na akcję.
EUROCASH EUR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012.
ALEJA ALS NC NWZA ws. zmian statutu.
BIOMAX BIM NC Pierwszy dzień notowań na NC 6.160.000 akcji serii B, 33.000.000 akcji serii C, 1.400.000 akcji serii E.
COPERNIC CRS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
EKANCELAR EKA GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
EUROTEL ETL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
GLCOSMED GLC GPW Zakończenie budowy księgi popytu.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
LARQ LRQ GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
LESS LES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
MSXRESOUR MSX GPW NWZA ws. zmiany statutu.
PEKAES PEK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
REVITUM REV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
RICHTER RMS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
UNIBEP UNI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 168.028 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
UNICREDIT UCG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 euro na akcję.
VISION VIV NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ZAMET ZMT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.