Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 1 sierpnia 2017

4MOBILITY 4MB NC Dzień pierwszego notowania na NC 121.457 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
CEZ CEZ GPW Wypłata dywidendy 33 CZK na akcję.
FORTUNA FEG GPW NWZA
KREDYTIN KRI GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 22 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BEST Spółka Akcyjna.
LESS LES GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PROMISE PRO NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
SANTANDER SAN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.
SELENAFM SEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SIMPLE SME GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
UNIWHEELS UNW GPW ZWZA
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Pfizer PFE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.