Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 października 2013

BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
DANKS DNS NC Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
EFEKT EFK GPW Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję zwykłą i 0,78 zł na akcję uprzywilejowaną.
GROCLIN GCN GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 17,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymałę.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MARKA MRK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.745 akcji zwykłych na okaziciela.
PCGUARD PCG GPW NWZA ws. zmian w RN, zmiany statutu, zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podwyższenia kwoty kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
POLARISIT PIT NC Pierwsze notowanie na NC 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 1.091.486 akcji zwykłych na okaziciela serii L.