Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 maja 2013

ALFASTAR ALF NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ASSETUS ASS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BUDOPOL BDL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
CCS CCS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
EUROCENT ERC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
ICECODE ICG NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ICPGROUP ICP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IMMOBILE GKI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa.
JHMDEV JHM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
KERDOS KRS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
MFOOD MFD NC ZWZA ws. m.in. podziału
 zysku 
za 
rok 
obrotowy 
2012.
MISPOL MIP GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 2,23 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Newma Hildings B.V.
MOL MOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 462,16 HUF na akcję.
MONDAY MDV NC ZWZA ws. m.in. podziału 
zysku 
za 
rok 
obrotowy 
2012.

MONNARI MON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wydatków na nabycie akcji własnych.
NETWISE NTW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podziału niepodzielonego zysku za rok 2009.
NTTSYSTEM NTT GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
PERMEDIA PMD GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez LU CHEMIE, a.s z 7,00 zł na 9,45 zł.
PFH PFH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
PLASTPACK PPC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PPRICE PPR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
PRIMAMODA PMA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
REVITUM REV NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
SCOPAK SCO GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
SLR SLR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.