Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 17 grudnia 2014

AIRWAY AWM GPW Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CENTURION CTF NC NWZA ws. m.in. zmiany Uchwały nr 19 WZA z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz zmiany statutu.
JHMDEV JHM GPW Scalenie akcji w stosunku 5:1.
MOMO MOM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
PARTNER PRN NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PGFGROUP PGV GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela V emisji.
REDWOOD RWD GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ZYWIEC ZWC GPW NWZA ws. przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy oraz zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych.
FedEx FDX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.