Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 1 lutego 2021

DAMFINW DIN NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z dokonanym połączeniem spółki DAMF INWESTYCJE S.A. (spółka przejmowana) ze spółką ELKOP SE (spółka przejmująca).
ELKOP EKP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.647.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KREC KRC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
NGGAMES NGG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
SESCOM SES GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2019/2020.
SOHODEV SHD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.