Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 lutego 2015

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
APATOR APT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
AUTOSPA ASP NC Początek zapisów na akcje serii O nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
BALTONA BAL GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 WZA z 16.01.2012 r. oraz zmian w składzie RN.
BIPROMET BPM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KGHM Polska Miedź S.A.
BLOOBER BLO GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
HAMBURGER MRH NC Pierwszy dzień notowań na NC 5.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IMS IMS GPW NWZA ws. m.in. zmiany uchwał nr 5, 6 i 7 WZA z dnia 9.01.2013 r. oraz zmiany statutu.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BAE Systems BA.UK LSE Publikacja raportu za 2014 rok.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja wstępnego raportu za 2014 rok.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.