Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 8 grudnia 2020

4MASS 4MS NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz powołania członków RN na nową kadencję.
BLOOBER BLO GPW NWZA ws. podziału (splitu) akcji, zmiany statutu, zmiany uchwał nr 13 i 14 NWZ z 6 listopada 2019 roku oraz zmian w składzie RN.
CDRL CDL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.
INCANA ICA NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmian statutu.
MERLINGRP MRG NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 29 marca 2018 roku, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 19 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019 r., odwołania członka RN i powołania członka RN.
WODKAN WOD NC NWZA ws. powołania członka RN XI kadencji oraz zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 roku i wyznaczenia celów zarządczych.