Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 31 października 2014

ACE ACE GPW Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za III kwartał 2014 roku.
BAKALLAND BAK GPW Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
BAKALLAND BAK GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, połączenia Bakalland S.A. z Innova Phoenix Sp. z o. o. oraz zmiany statutu.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
COALENERG CLE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
DIGITANET DIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ERNE ERN NC Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii L w wykonaniu prawa poboru.
GCINVEST GCI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GENERGY GNR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
HUTMEN HTM GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KOGENERA KGN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MILKILAND MLK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SCANMEDMM SCM NC Dzień wykupu akcji spółki przez Dadley Investments Sp. z o.o. po cenie 5,02 zł za akcję.
SCOPAK SCO GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru akcji i praw do akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
WIKANA WIK GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji własnych, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.