Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 31 lipca 2017

BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
COMARCH CMR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
CTE CTE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
CUBEITG CTG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
FOOTHILLS FTL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GEOTRANS GTS NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GINOROSSI GRI GPW NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
HURTIMEX HRT NC NWZA ws. zmiany statutu.
IAP IAP NC NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i ich wycofania z obrotu na NC oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem rady nadzorczej i akcjonariuszem spółki.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
LZMO LZM NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MADKOM MAD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MMAKERS MMF NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MOBINI MOB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
NEXITY NXG GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PEKABEX PBX GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PLAY PLY GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PLAZACNTR PLZ GPW ZWZA
PROMISE PRO NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
PROPERTYF PLE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
SELENAFM SEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SIMPLE SME GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
SOFTBLUE SBE NC Dzień pierwszego notowania na NC 8.868.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STALPROD STP GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
SYGNITY SGN GPW NWZA ws. zmian w statucie, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
UNIWHEELS UNW GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.