Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 31 października 2013

ALUMAST ALU NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BAKALLAND BAK GPW Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BIOTON BIO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC.
CARLSON CAI NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
FAM FAM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
MAGELLAN MAG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany zasad wynagradzania członków RN, wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji, wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzenia Dodatkowego Programu Opcji Menedżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu i in.
MBANK MBK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MERCATOR MRC GPW Zakończenie budowy księgi popytu
MOJ MOJ GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SSI SSI NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
UNIBEP UNI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 230.452 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Royal Dutch Shell RDSA.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Total FP.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.