Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 listopada 2015

AILLERON ALL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
I3D I3D NC NWZA ws. zatwierdzenia członków RN dokooptowanych w trakcie jej kadencji oraz zmiany statutu.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku.
MMCPL MMC NC NWZA ws. zmiany treści statutu oraz zmiany składu RN.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku.
PEIXIN PEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PRIME PRA NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
WOJAS WOJ GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 12 zł na akcję.