Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 stycznia 2017

AILLERON ALL GPW NWZA ws. zmiany statutu.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.683 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KOFAMA KFM NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.567.838 akcji serii C1 oraz 51.251 akcji serii C2.
NGGAMES NGG NC NWZA ws. powołania dwóch członków RN.
PCGUARD PCG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
POLINW PIS NC Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
PRIMAMODA PMA GPW NWZA ws. zmian statutu.
SANTANDER SAN GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,055 euro na akcję.