Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 6 sierpnia 2014

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
AFHOL AFH NC Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela: 2.394.630 serii E, 271.000 serii F, 3.026.835 serii G, 1.760.000 serii H.
AILLERON ALL GPW Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty oraz zmiany statutu.
EGB EGB NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INSTALKRK INK GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
JWWINVEST JWW GPW Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KETY KTY GPW Wypłata dywidendy 10,00 zł na akcję.
NEPTIS YAN NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
OPTIZENLB OPT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmiany statutu.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZEPAK ZEP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
ING Groep INGA.NL Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Time Warner TWX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.