COLOMEDIC

Data Spółka Wydarzenie
31 marca 2016 COLOMEDIC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
13 listopada 2015 COLOMEDIC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 COLOMEDIC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 maja 2015 COLOMEDIC Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 COLOMEDIC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 COLOMEDIC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 COLOMEDIC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 COLOMEDIC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
23 czerwca 2014 COLOMEDIC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
22 maja 2014 COLOMEDIC Publikacja raportu za 2013 rok.
21 maja 2014 COLOMEDIC Początek notowań spółki COLEOS (CLO) pod nazwą COLOMEDIC (CLO), w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2014 COLOMEDIC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
10 marca 2014 COLOMEDIC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 COLOMEDIC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 COLOMEDIC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 COLOMEDIC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 COLOMEDIC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 COLOMEDIC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
22 maja 2013 COLOMEDIC Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 COLOMEDIC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 COLOMEDIC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
19 lipca 2012 COLOMEDIC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 lipca 2012 COLOMEDIC Debiut spółki na NC.