ROTOPINO

Data Spółka Wydarzenie
18 czerwca 2019 ROTOPINO Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
26 lutego 2019 ROTOPINO NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
18 grudnia 2018 ROTOPINO Dzień wykupu akcji spółki przez TIM Spółka Akcyjna po cenie 3,30 zł za akcję.
13 grudnia 2018 ROTOPINO Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
11 grudnia 2018 ROTOPINO NWZA ws. powołania na stanowisko członka RN.
14 listopada 2018 ROTOPINO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ROTOPINO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
19 czerwca 2018 ROTOPINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
15 maja 2018 ROTOPINO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
11 kwietnia 2018 ROTOPINO Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 ROTOPINO Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
16 stycznia 2018 ROTOPINO NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2017 ROTOPINO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ROTOPINO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
19 czerwca 2017 ROTOPINO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
12 maja 2017 ROTOPINO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
29 marca 2017 ROTOPINO Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 ROTOPINO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ROTOPINO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 ROTOPINO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
23 czerwca 2016 ROTOPINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
16 maja 2016 ROTOPINO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ROTOPINO Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 ROTOPINO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ROTOPINO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ROTOPINO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 ROTOPINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
15 maja 2015 ROTOPINO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ROTOPINO Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 ROTOPINO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
30 grudnia 2014 ROTOPINO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
13 listopada 2014 ROTOPINO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ROTOPINO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
15 maja 2014 ROTOPINO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 ROTOPINO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
20 marca 2014 ROTOPINO Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 ROTOPINO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 ROTOPINO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ROTOPINO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 maja 2013 ROTOPINO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 maja 2013 ROTOPINO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok oraz skupu akcji własnych.
21 marca 2013 ROTOPINO Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 ROTOPINO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
8 listopada 2012 ROTOPINO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 ROTOPINO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
12 czerwca 2012 ROTOPINO WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
6 czerwca 2012 ROTOPINO Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ROTOPINO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 listopada 2011 ROTOPINO NWZA ws. połączenia Marketeo.com SA jako spółki przejmującej ze spółką Narzedzia.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy jako spółką przejmowaną oraz zmiany statutu.
9 listopada 2011 ROTOPINO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
13 września 2011 ROTOPINO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie i RN oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
10 sierpnia 2011 ROTOPINO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 ROTOPINO WZA
14 czerwca 2011 ROTOPINO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
9 maja 2011 ROTOPINO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
9 lutego 2011 ROTOPINO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 grudnia 2010 ROTOPINO NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.