BIPROMET

Data Spółka Wydarzenie
25 maja 2015 BIPROMET Wykluczenie z obrotu na GPW na wniosek spółki.
13 maja 2015 BIPROMET NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
8 maja 2015 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 BIPROMET Dzień wykupu akcji spółki przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna po cenie 6,29 zł za akcję.
22 kwietnia 2015 BIPROMET Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
31 marca 2015 BIPROMET Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
20 marca 2015 BIPROMET Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KGHM Polska Miedź S.A.
16 marca 2015 BIPROMET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
19 lutego 2015 BIPROMET Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KGHM Polska Miedź S.A.
13 listopada 2014 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 maja 2014 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 BIPROMET ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
20 marca 2014 BIPROMET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 stycznia 2014 BIPROMET NWZA ws. powołania członków RN.
8 listopada 2013 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
13 maja 2013 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
13 maja 2013 BIPROMET ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
20 marca 2013 BIPROMET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
12 listopada 2012 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
27 sierpnia 2012 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
31 lipca 2012 BIPROMET Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
16 lipca 2012 BIPROMET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
12 lipca 2012 BIPROMET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
14 maja 2012 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
11 maja 2012 BIPROMET WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
19 marca 2012 BIPROMET Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
8 listopada 2011 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 sierpnia 2011 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 czerwca 2011 BIPROMET WZA
11 maja 2011 BIPROMET Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 BIPROMET Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.