Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 2 grudnia 2015

ABPL ABE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
ARENAPL ARE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, upoważnienia zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i G oraz zmian w składzie RN.
ASTRO ASR NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ENTER ENT GPW Zakończenie budowy księgi popytu.
HEMP HMP NC Dzień ostatniego notowania na NC 9.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KRVITAMIN KVT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
LOKUM LKD GPW Przydział akcji serii C oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PLATYNINW PIW GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia własnych akcji w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, uchylenia uchwały nr 6 NWZ z 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany statutu.
SURFLAND SSK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom z wyłączeniem akcjonariusza Surfland Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53– 680) przy ul. Braniborskiej 44-52, NIP 894-00-05-144, KRS 0000312375 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS) w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
YOLO YOL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Witaszka 7, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru i in.