Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 28 maja 2014

KRUK KRU GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
ABPOL ABP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ALUMAST ALU NC Publikacja raportu za 2013 rok.
APLITT API GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ATCCARGO ATA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AVIAAML AAL GPW Wypłata dywidendy 0,20 LTL na akcję.
BANKBPH BPH GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
ESKIMOS ESK NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
FALCON FLG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
HAMBURGER MRH NC Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru.
IAI IAI NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, zmiany uchwały nr 4 WZA z 06.03.2014r dot. scalenia akcji, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
INTERAOLT IRL GPW Wypłata dywidendy 0,65 LTL na akcję.
KERDOS KRS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KLON KLN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
LETUS LET NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MODECOM MOD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NOVITA NVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,03 zł na akcję.
ORCOGROUP OPG GPW NWZA
PELION PEL GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
PYLON PYL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
RAFAMET RAF GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SEKO SEK GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
STEMCELLS SCS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
VRFACTORY VRF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, podziału zysku niepodzielonego w latach ubiegłych, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.