Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 7 maja 2021

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
BIK BIK GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
CCENERGY CCE GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CFG CFG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.885 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za 2020 rok.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
STARWARD STA NC Dzień pierwszego notowania na NC 27.995 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
VENTUREIN VTI GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2020 oraz kontynuowania istnienia spółki.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.