Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 7 maja 2021

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.885 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
BIK BIK GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
CCENERGY CCE GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CFG CFG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za 2020 rok.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
STARWARD STA NC Dzień pierwszego notowania na NC 27.995 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
VENTUREIN VTI GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2020 oraz kontynuowania istnienia spółki.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.