Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 17 lutego 2017

SANPL SPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ESOTIQ EAH GPW NWZA ws. podziału spółki oraz zmian w składzie RN.
FAM FAM GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
SMSKREDYT SMS NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
UNICREDIT UCG GPW Ostatni dzień notowania na GPW praw poboru.
YOLO YOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,75 zł na akcję.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Campbell Soup CPB.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.