Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 28 grudnia 2018

01CYBATON 01C NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
ABADONRE ABA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ATLANTAPL ATP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto.
BAHOLDING BAH GPW Wypłata I raty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018, w wysokości 0,13 zł na akcję.
BYTOM BTM GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Vistula Group S.A. (obecnie VRG S.A.)
ECHO ECH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 jednocześnie opuszczając skład indeksu sWIG80.
GETINOBLE GNB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
LIVECHAT LVC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
PEKABEX PBX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PLGROUP PLG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
SKOTAN SKT GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki.
VRG VRG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O.