Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 lipca 2011

ACAUTOGAZ ACG GPW Początek zapisów w transzy detalicznej.
APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
BEDZIN BDZ GPW Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
BORYSZEW BRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CALESCO CLS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
COPERNIC CRS NC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
CWPE CWP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
DEPEND DEP NC Zawieszenie obrotu akcjami.
DSS DSS GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
EKOOZE EKE NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E2 i E3.
GREENENER GRE NC Debiut spółki na NC.
KOGENERA KGN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
MONDAY MDV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
NOVAKBM KBM GPW WZA
POLNORD PND GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
PREFABET PBB NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SLEEPZAG SLZ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji spółki.
TMSBROKER TMS NC Wypłata dywidendy 2,55 zł na akcję.
TNTPROENR TNT NC NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję będącą rekompensatą dla akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii N.
WAWEL WWL GPW Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
WITTCHEN WTN GPW Zakończenie składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Caterpillar CAT.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.