Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 kwietnia 2011

01CYBATON 01C NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
APIS ASA NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ATCCARGO ATA NC Publikacja raportu za 2010 rok.
EASYCALL ECL NC Debiut spółki na NC.
EUROHIT ERH NC Publikacja raportu za 2010 rok.
FLUID FLD NC Debiut spółki na NC.
FOREVEREN FOR NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IMCOMPANY IMC GPW Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
MAKORA MRA NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za 2010 rok.
NANOTEL NAN NC Publikacja raportu za 2010 rok.
PFH PFH NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PRAGMAFA PRF GPW Początek notowań spółki GFPREMIUM (PRE) pod nazwą PRAGMAFA (PRF), w związku ze zmianą firmy.
SMTSOFT NC WZA
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.