Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 maja 2016

ALDA ALD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ALIOR ALR GPW Początek zapisów na akcje serii I. Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
ASTARTA AST GPW ZWZA
ATAL 1AT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz połączenia ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
ATCCARGO ATA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATONHT ATO NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2015 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BOWIM BOW GPW ZWZA ws. m.in. korekty zysków spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe oraz przeznaczenia zysku za rok 2015.
DTP DTP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
FORTE FTE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
GCINVEST GCI NC NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
GHYDROGEN GHY NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. oraz wyrażenia zgody na utworzenie przez GKS GieKSa Katowice SA zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
HUBTECH HUB NC Publikacja raportu za 2015 rok.
I2DEV I2D GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INPRO INP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
INVISTA INV GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
LUKARDI LUK NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MEDIANPOL MDN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MIDAS MDS GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MILESTONE MMD NC ZWZA
MLPGROUP MLG GPW Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
NGGAMES NGG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PLASTBOX PLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
POLMED POM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
PRESTO PST NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii,z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu i wygaszenia upoważnienia udzielonego zarządowi uchwałą ZWZW nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SEKA SEA NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
SONEL SON GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
SYNTHOS SNS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz wyborów uzupełniających do RN VIII kadencji.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ZREMB ZRE GPW NWZA ws. powołania członków RN VIII kadencji.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.